TUBİTAK DESTEKLERİ?

TUBİTAK SANAYİ DESTEKLERİ
1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
1501 - TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1503 - Proje Pazarları Destekleme Programı
1507 - TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı
1511 - TÜBİTAK Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik P. D. P.
1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
1602 - TÜBİTAK Patent Destek Programı
1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1515 - Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı
1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.
1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

TUBİTAK GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ 1512 - Girişimcilik Aşamalı Destek Programı
2238 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışmaları Programı
2239 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğit. ve Araş. Faaliyetlerini Dest. Prog.
1514 - Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)
1601 - Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik D.P.

 

TUBİTAK AKADEMİK DESTEKLER
1001 - Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Pr.
1002 - Hızlı Destek Programı
1003 - Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı
1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
1010 - Evrensel Araştırmacı (EVRENA) Programı
1011 - Uluslararası Bilimsel Araştırma Projelerine Katılma Programı (UBAP)
1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)
1505 - Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı
1008 - Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı
1513 - Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
3001 - Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
3501 - Kariyer Geliştirme Programı

 

TUBİTAK KAMU DESTEKLERİ
1007 - Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini D.P.
1301 - Bilimsel ve Tekn. İşblğ. Ağları ve Platf. Kurma Girişimi Proj. (İŞBAP)

Detaylı bilgi için bize ulaşın