SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK İŞLEMLERİ

Yurt içinde üretilen veya ithal edilen sanayi mallarının, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren, firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgedir.

SSHYB alabilmek için bölgelere göre ve toplamda servis sayısına uygun sözleşmeler yapıldığının belgelenmesi ve TSE kurumunda kaydının yapılması gerekir.

SATIŞ SONRASI HİZMETLERİ YETERLİLİK BELGESİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ
İthalatı veya imalatı yapılan ürün, satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi “SSHYB”gerektiren mallar listesinde yer alıyorsa Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi “SSHYB” alınması yasal zorunluluktur.
SSHYB almadan satış yapan imalatçı veya ithalatçı firmalar, 100.000 TL, Teknik servis sözleşmesi yapılmayan her teknik servis için 10.000 TL idari para cezası öderler.

SSHYB GEREKTİREN ÜRÜNLER
Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgesi gerektiren ürünler yasada belirtilmiş ve yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

SSHYB Gerektiren Ürünlerin ListesiDetaylı bilgi için bize ulaşın