PATENT FAYDALI MODEL

Patent, Faydalı Model Belgeleri Patent, teknolojinin bilinen sınırlarını aşan sanayiye uygulanabilen daha önce kamuya sunulmamış olan orijinal bir buluştur. Firmalar geliştirdikleri yeniliklerin geleceğini Patent Belgesi ile koruyabilirler. Patent incelemeli ve incelemesiz olarak iki değişik şekilde alınabilir. Patent alınacak buluşun daha önce endüstride benzer işlevi gören modeller ile karşılaştırılması ve farklılıklarının ortaya konulması ile ilgili inceleme raporuna dayanan İncelemeli patentin koruma süresi 20 yıldır. Böyle bir rapor olmaksızın yapılan incelemesiz patentin koruma süresi 7 yıldır.


Faydalı Model genellikle küçük patent olarak bilinen buluşlara verilen bir belgedir. Mevcut bir buluşun iyileştirilmesi durumunda meydana gelen yeni model, Faydalı Model Belgesi alınarak koruma altına alınır.

Detaylı bilgi için bize ulaşın