2014 2020 DÖNEMİ IPARD II PROGRAMI

IPARD HİBE PROGRAMI GENEL BİLGİLENDİRME
IPARD, Avrupa Birliği (AB) tarafından aday ve potansiyel aday ülkelere destek olmak amacıyla oluşturulan, Avrupa Birliği (AB) ye Katılım Öncesi Mali işletmelerin ilgili topluluk standartlarına yükseltilmesi amacı ile TKDK Kamu Tüzel Kişiliği ve Avrupa Birliği(AB) Komisyonunca gerçekleştirilen karşılıksız bir hibedir.

AMAÇ

DESTEKLENECEK YATIRIM KONULARI

 • Tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlamak
 • Gıda güvenliği, hayvan sağlığı, bitki sağlığı ve çevre ile ilgili AB standartlarına uyumu teşvik etmek
 • Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak
 • Tarım-çevre tedbiri ve yerel kırsal kalkınma stratejilerinin uygulanması (LEADER) ile ilgili hazırlık yapmak
 • Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
 • Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım
 • Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması
 • Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi
 • Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi
 • Kırsal Turizm
 • Kültür Balıkçılığının Geliştirilmesi

 

Uygun Harcama Kalemleri

Genel Başvuru Koşulları

 • Yapım işleri
 • Makine-ekipman alımı
 • Hizmet Alımı (Mimarlık, mühendislik ve diğer danışmanlık ücretleri, fizibilite çalışmaları, lisans ve patent haklarının devralınması ile iş planı hazırlanması gibi harcamalar)
 • Görünürlük Harcamaları
 • Yatırım yapılacak Arsanın , yatırımın konusuna uygunluğu
 • Çiftçi kayıt sistemi
 • Hayvan kayıt sistemi
 • Ulusal vergi sistemi
 • Yatırımcının 66 Yaşından gün almamış olması
 • KDV ,Vergi v.b Borcunun olmaması

 

Proje Tutarı: 15.000 EURO - 3.000.000  EURO
(Yatırım Konusuna göre farklılık göstermektedir.)

DESTEK ORANI : % 50   (40 YAŞIN ALTI) % 65
                            Beklenen Program : % 70

 

2014-2020 Dönemi IPARD Programı (2014 2020 DÖNEMİ IPARD II PROGRAMI)

“2014-2020 Dönemi IPARD Programı” 27 Ocak 2015 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmıştır.

IPARD II Programında, mevcut sektörler (tarımsal işletmeler, tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması, çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi) desteklenmeye devam edilecektir. Bu mevcut sektörlere ek olarak “tarım çevre-iklim-organik tarım”, “yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması” ve “kırsal altyapı hizmetleri” IPARD II Programı kapsamına alınmıştır. Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme sektöründe “Yenilenebilir enerji”, “makine parkları” ve “mantar” da desteklenecek olan sektörlere eklenmiştir.

IPARD II Programı ile mevcut sektörlerde bazı değişiklikler olmuştur. IPARD I’den farklı olarak tarımsal işletmelere destek kapsamında, manda sütü üretimi, yumurta tavukçuluğu ve kaz yetiştiriciliği eklenmiştir. Ayrıca bazı sektörlerde hibe oranlarında artışlar olmuştur.

IPARD II Programı proje başvurularıyla ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup, Avrupa Komisyonu akreditasyon sürecini takiben çağrılara ve sektörlere dair ayrıntılı bilgilendirme yapılacaktır.

TKDK ( 2014 2020 DÖNEMİ IPARD II PROGRAMI)

2014 2020 DÖNEMİ IPARD II PROGRAMI PROGRAMINDA YER ALAN TEDBİRLER

101 - Tarımsal İşletmelerin fiziksel varlıklarına yönelik yatırımların desteklenmesi
102 - Üretici Örgütlerinin Kurulmasına Destek Tedbiri (Teknik ve mevzuat çalışmaları tamamlandıktan sonra Komisyona sunulacaktır.)
103 - Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasına yönelik fiziksel varlıkların desteklenmesi
201 - Tarım çevre iklim ve organik tarım tedbiri
202 - Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanmasının desteklenmesi - LEADER Yaklaşımı
301 - Kırsal Kamu Altyapı Yatırımlarının desteklenmesi
302 - Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri
501 - Teknik Destek (Bu tedbirin faydalanıcısı Yönetim Otoritesi olarak Genel Müdürlüğümüzdür ve Yönetim Otoritesinin tanıtım, değerlendirme, izleme, raporlama İşlevleri ve LEADER yaklaşımı bu tedbirden desteklenecektir)
303 - Eğitimin Geliştirilmesi ve Danışmanlık Hizmetleri Tedbirleri
(Teknik ve mevzuat çalışmaları tamamlandıktan sonra Komisyon’a sunulacaktır. )

IPA II’de IPA I’den farklı olarak sektör yaklaşımı benimsenmiştir. Bu nedenle IPARD programında alt-tedbir kavramı ortadan kalkmıştır. Tüm tedbirlerde, “motorlu araçlar” uygun harcama kapsamı dışına alınmıştır.

 

101 TEDBİRİ

Süt, (Mevcut ve Yeni İşletmeler)
*Sağmal İnek yetiştiriciliği ( en az 10 en az fazla 120 baş inek) ,
*Manda yetiştiriliği (en az 5 en fazla 50 baş manda),
*Sağmal Koyun yetiştiriciliği ( en az 50 en fazla 500 baş süt veren koyun),
*Sağmal Keçi yetiştiriciliği ( en az 50 en fazla 500 baş süt veren keçi),
*Yeni tesis makine-ekipman alımı ve açık, yarı açık ve kapalı tesis (ahır/ağıl/ek binalar) yapımı
*Mevcut tesis makine-ekipman alımı / yenileme ve tesis genişletilmesi.

Kırmızı Et, (Mevcut ve Yeni İşletmeler)
*Sığır yetiştiriciliği ( en az 30 en az fazla 250 baş sığır ) ,
*Manda yetiştiriciliği (en az 10 en fazla 50 baş manda),
*Koyun yetiştiriciliği ( en az 100 en fazla 500 baş koyun),
*Keçi yetiştiriciliği ( en az 100 en fazla 500 baş keçi),
*Yeni tesis makine-ekipman alımı ve tesis yapımı
*Mevcut tesis makine-ekipman alımı / yenileme ve tesis genişletilmesi.

Kanatlı Et, (Mevcut ve Yeni İşletmeler)
*Broiler (Etlik Piliç) yetiştiriciliği ( en az 5000 en fazla 50000 adet ) ,
*Hindi yetiştiriciliği (en az 1000 en fazla 8000 adet),
*Kaz yetiştiriciliği ( en az 350 en fazla 3000 adet),
*Yeni tesis makine-ekipman alımı ve tesis yapımı
*Mevcut tesis makine-ekipman alımı / yenileme ve tesis genişletilmesi.

Yumurta Üretimi, (Mevcut İşletmeler)
*Yumurta Tavuğu ( en az 20000 en fazla 100000 adet ) ,
*Mevcut tesis makine-ekipman alımı/yenilenmesi,
*Hayvan refahı gereksinimlerini karşılamak amacıyla, mevcut tarımsal işletmeler kapasitelerini artırmadan mevcut tesislerini genişletebilir.

*101 yatırımlarında uygun harcama tutarı alt limit 20.000 Avro üst limit 1 milyon Avrodur. (Broiler ve Hindi yetiştiriciliğinde üst limit 500.000 Avro , Kaz yetiştiriciliği için ise üst limit 250.000 Avrodur.)
* Yardım oranı en az %60 en fazla %70 olarak değişmiştir. (40 yaşın altındaki başvuru sahipleri ve yatırımın dağlık alanda olması durumunda %65, her iki koşulu da sağlayan başvuru sahipleri için %70).
* IPARD II’de atık yönetimi yatırımı yapan başvuru sahiplerine yardım oranına ek %10 yardım oranı verilecektir.
* Başvuru sahibinin sahip olduğu tarımsal işletmelerin toplam kapasitesi incelendiği durumlarda, daha önce en küçük yerleşim birimi bazında yapılan kontroller IPARD II kapsamında ilçe bazında yapılacaktır.
*Yatırımcı/Faydalanıcı için uygun yatırımların toplam değeri maksimum 1 milyon Avro (Broiler ve Hindi yetiştiriciliğinde üst limit 500.000 Avro , Kaz yetiştiriciliği için ise üst limit 250.000 Avrodur.) ile sınırlıdır
* Tesisin enerji ihtiyacı-gideri için yenilenebilir enerji destek (biyogaz ve güneş enerjisi) kapsamındadır.

 

103 TEDBİRİ

Süt ve Süt Ürünleri (Mevcut ve Yeni İşletmeler)
* Küçük ve Orta büyüklükteki süt işleme tesislerinin (kapasiteleri günlük en az 10 en fazla 70 ton)
*Süt toplama merkezlerinin yatırımın sonunda kapasiteleri günlük max 70 ton olmalıdır.

Et ve Et Ürünleri ( Kümes Hayvanları Dahil)
Kırmızı Et Kesimhaneleri (Mevcut ve Yeni Tesis)
*Sığır ve Manda İçin ( kapasiteleri günlük en az 30 en fazla 500 baş)
*Koyun ve Keçi için ( kapasiteleri günlük en az 50 en fazla 4000 baş)

Kanatlı Et Kesimhaneleri ( Mevcut İşletmeler)
*Etlik Piliç için ( kapasiteleri saate en az 1000 ve en fazla 5000 adet)
*Hindi için ( kapasiteleri saate en az 100 ve en fazla 1000 adet)
*Kaz için ( kapasiteleri saate en az 100 ve en fazla 1000 adet)

Et İşleme (Mevcut İşletmeler)
*Et işleme (Kırmızı ve Kanatlı) için ( kapasiteleri günlük en az 0,5 ton ve en fazla 5 ton )

Et Parçalama (Mevcut ve Yeni İşletmeler)
*Et parçalama için ( kapasiteleri günlük en az 0,5 ton ve en fazla 5 ton)

Su Ürünleri (Mevcut ve Yeni İşletmeler)
*Su ürünleri, balık yağı veya yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu üretimi için ( kapasiteleri yıllık en az 100 ton ve en fazla 2000 ton )

Meyve ve Sebze (Mevcut ve Yeni İşletmeler)
*Meyve ve sebzenin depolaması, sınıflandırılması, işleme ve paketlenmesi
*Ve 10.000 m3 geçmeyen soğuk hava depolarının inşası ve modernizasyonu

*103 süt ürünleri / et ve et ürünleri yatırımlarında uygun harcama tutarı alt limit 30.000 Avro üst limit 3 milyon Avrodur.
*103 süt toplama merkezi yatırımlarında uygun harcama tutarı alt limit 30.000 Avro üst limit 1 milyon Avrodur.
*103 su ürünleri yatırımlarında uygun harcama tutarı alt limit 30.000 Avro üst limit 1,5 milyon Avrodur.
*103 meyve ve sebze yatırımlarında uygun harcama tutarı alt limit 30.000 Avro üst limit 1,25 milyon Avrodur.
* Yardım oranı %50 dir.
* IPARD II’de atık yönetimi yatırımı yapan başvuru sahiplerine yardım oranına ek %10 yardım oranı verilecektir.
* Tesisin enerji ihtiyacı-gideri için yenilenebilir enerji destek kapsamındadır.
*Yatırımcı/Faydalanıcı için uygun yatırımların toplam değeri maksimum 3.000.000 Avro

301 TEDBİRİ

Yenilenebilir enerji ( Mevcut ve Yeni İşletme)
*Elektrik üretimi (ısı, ışık ve gaz için uygundur) ( kapasite en fazla 1 MW (1000 KW) )
*Biyo-yakıt, biyogaz, biyo-kütle, konsantre güneş enerjisi, jeotermal, solar enerji, fotovoltaik, rüzgar pompaları, rüzgar türbinleri vb
*Yardım oranı ( Hibe) %100
*301 yenilenebilir enerji yatırımlarında uygun harcama tutarı max. 1,2 milyon avrodur.
Nihai Faydalanıcılar
*Köy yönetimleri
*Kırsal alanda yer alan il , İlçe belediyeleri
*5355 Sayılı Kanun kapsamında Yerel/Mahalli Yönetim Birlikleri
*İl Özel İdareleri
*4562 sayılı kanunun 26/A maddesine göre kurulmuş olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri
*Yatırımda nüfusun 10.000 den az olma şartı bulunmaktadır.

 

302 TEDBİRİ
Bitkisel Üretim, Bitkisel ürünlerin çeşitlendirilmesi,işlenmesi ve pazarlanması
*Bitkisel üretim için max. açık alan büyüklüğü 20 dönüm ve örtü altı alan büyüklüğü (sera) 10 dönüm
*Yatırımda nüfusun 20.000 den az olma şartı aranmaktadır.

Arıcılık, Bal üretim,işlenmesi ve pazarlanması (Mevcut ve Yeni İşletme)
*Başvuru sahibi AKS ye kayıtlı olmalıdır.
*Yatırımda nüfusun 20.000 den az olma şartı aranmaktadır.
*Bal ve diğer arıcılık ürünlerinin üretimi için ( kapasiteleri en 30 ve en fazla 500 kovan )
*Kovan bakım ve imalatı desteklenmektedir.

El sanatları ve yerel ürünler (Mevcut ve Yeni İşletme)
*Gıda ve gıda olmayan ürünlerin üretimi için mikro işletmeler desteklenecektir
*Yerel gıda ürünlerinde / süt ürünlerinde ( kapasiteleri en fazla 10 ton/ gün)
*Yerel gıda ürünlerinde / et ürünlerinde ( kapasiteleri en fazla 0,5 ton / gün)
*Yatırımda nüfusun 20.000 den az olma şartı aranmaktadır.

Kırsal Turizm ve Rekreasyon (Mevcut ve Yeni İşletme)
*Konaklama tesisleri için ( kapasiteleri en fazla 25 oda)
(Pansiyon veya mikro ölçekli konaklama tesislerinin kurulması ve mobilyaların yenilenmesi, mevcut yapıların yatak&kahvaltı odalarının yenilenmesi ya da çiftliklerde ve açık alanlarda (örn. kamp, spor ve rekreasyon alanları) konaklama tesislerinin ve binaların inşası, Yeme-içme tesisleri veya çiftlik ürünlerine yönelik tanıtım standlarının kurulması,At biniciliği, iç sularda özellikle spor ve rekreasyon amaçlı balık avlama, dağ bisikleti gezileri, rafting, doğa yürüyüşleri gibi turistik açık alan aktivitelerinin organizasyonuna yönelik altyapı yatırımları.)
*Yatırımda nüfusun 20.000 den az olma şartı aranmaktadır.

Kültür Balıkçılığı (Mevcut ve Yeni İşletme)
*Kültür Balıkçılığı için ( kapasiteleri en az 10 ve en fazla 200 ton / yıl )
*Desteklenen Türler; Alabalık, Sazan, Yayın, Kerevit, Kurbağa, Su Yosunu (Alg). Sudak, Tatlısu Levreği, Turna, Tilapya, Mersin Balığı, Yılan Balığı, Karayayın Balığı (Clarias Lazera), Amerikan Yayın Balığı (Ictalurus Sp.) dır.
*Kültür balıkçılığı (yetiştiricilik) çiftlikleri ve aynı yatırım alanında bulunan balık restoranlarının inşası, genişletilmesi veya modernizasyonu
Balık restoranlarına ilişkin ekipmanların alımı
**Havuz ve rezervuarların iyileştirilmesi,
*Üretim sürecinin etkinliğini artırıcı ekipmanlar, yemlemede optimizasyonu sağlayıcı ekipman, yemleme veya otomatik yemleme ekipmanları, su sirkülasyon sistemlerine ilişkin ekipman
*Yavru balık ve balık yumurtası üretimine yönelik yapım işleri ve ekipman alımı,
*Yatırımda nüfusun 20.000 den az olma şartı aranmaktadır.

Yenilenebilir Enerji Santrali (Mevcut ve Yeni İşletme)
*Elektrik üretimi (ısı, ışık ve gaz için uygundur) ( kapasite en fazla 1 MW (1000 KW) )
*Biyo-yakıt, biyogaz, biyo-kütle, konsantre güneş enerjisi, jeotermal, solar enerji, fotovoltaik, rüzgar pompaları, rüzgar türbinleri vb.
*Yatırımda nüfusun 20.000 den az olma şartı aranmaktadır.

*Yardım Oranı (Hibe) % 65
*Uygun harcama tutarı alt limit 5000 Avro ve üst limit 500.000 Avrodur.Detaylı bilgi için bize ulaşın