İHRACAT DESTEKLERİ DANIŞMANLIĞI

İhracat teşvikleri devletin cari açığı azaltmak, ulusal zenginliği ve istihdamı arttırmak amacıyla verdiği desteklerdir. En önemlileri Ekonomi Bakanlığı ve İhracatçı Birlikleri gibi kurumlar aracılığıyla verdiği desteklerdir. Bir diğer destek Hazine Müsteşarlığı tarafından verilen Dahilde İşleme İzin  Belgesi'nin sağladığı avantajlardır. Son olarak da Türk EXİMBANK'ın ihracatçılara kullandırdığı uygun koşullu krediler bu destekler kapsamında sayılabilir.

KYS Danışmanlık olarak, firmanızın üretim ve ihracatı arttırarak yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda uzun vadeli, sağlıklı ve verimli politikalar geliştirmesine, markalaşma ve kurumsallaşmasına yönelik olarak devletin sağlamış olduğu teşviklerden faydalanmanız için alabileceğiniz teşvikleri belirliyor, bunlarla ilgili tüm süreçleri yürütüyoruz.

İhracata Yönelik Destekler


Yararlanabileceğiniz Hibe Destekleri

%

Üst Limit (USD)

1

Pazar araştırma ve Pazara Giriş Desteği

Ulaşım Giderleri
- Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri
Konaklama Giderleri
- Gidilen ülkede araştırma yapılan süre içerisinde, kişi başına günlük 150 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla otel konaklama (oda+kahvaltı) gideri
Araç Kiralama Giderleri
- Günlük 50 ABD dolarına kadar araç kiralama giderleri

70

5.000 $

2

E-Ticaret

Yıllık Üyelik Ücreti

70

10.000 $

3

Pazara Giriş Belgeleri

CE İşaretlemesi, 14001,18001 vb. Belgelerin
- Müracaat ve doküman inceleme giderleri
- Belgelendirme tetkik giderleri
- İlk yıla ait belge kullanım ücretleri
- Test/analiz raporu giderleri
- Zorunlu Kayıt Ücretleri

50

250.000 $

4

Fuar Katılım Desteği

Bakanlıkça belirlenerek ilan edilen ve yurt dışında düzenlenen desteklenecek sektörel nitelikteki uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlara bireysel katılım gerçekleştirilmesi durumunda;
- Fuarın yetkili organizatörüne ödenen boş alan kirası ile katılımcıların stantlarında görevlendireceği 50 m2’ lik alana kadar (50 m2 dahil) en fazla iki temsilcinin, 50 m2 üzerinde ise en fazla üç temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının %50’si, 15.000 ABD Dolarını aşmamak üzere ödenir.

50-75

15.000 $

5

İstihdam Desteği (Sadece Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Faydalanabilir)

Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75’i, 2. Elemanların toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının %75’i, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan azami bir yıl süreyle karşılanır.

75

9.000-.18.000 $

6

Yurt Dışı Birim Kira Desteği

Ofis, Depo, Showroom, Mağaza, Reyon Yıllık / Aylık kira bedelleri, Reklam, Tanıtım ve Pazarlama giderleri. ( Yapılacak her türden reklam ve tanıtım faaliyeti desteklenmektedir.) Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderler destek kapsamındadır.(Program Süresi ülke başına 4 yıldır. En fazla 25 birim için faydalanılır.)

50-60

100.000-120.000 $

7

Yurt Dışı Tanıtım Desteği

Yurt dışına yönelik gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri desteklenir.

%60

150.000-250.000 $

8

Yurt Dışı Marka Tescil Desteği

Yurt içinde tescilli olan markanın, yurt dışında tescil ettirilmesine ilişkin masrafların desteklenmesidir.

%50

50.000 $

 

 


Yurt Dışında Yerleşik Şirket Alımları Destekleri


Yararlanabileceğiniz Hibe Destekleri

%

Üst Limit (USD)

1

Rapor ve Yurt Dışında Yerleşik Şirket Alımı Danışmanlık Desteği

Şirketler ile işbirliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler, şirketler için %60, işbirliği kuruluşları için %75 oranında ve yıllık en fazla 200.000 ABD Dolarına kadar desteklenir

%60

200.000 $

2

İleri Teknolojiye Sahip Yurt Dışında Yerleşik Şirket alımı Danışmanlık Desteği

İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler şirketler için %75 oranında ve yıllık 500.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

%75

500.000 $

3

İleri Teknolojiye Sahip Yurtdışında Şirket Alımı Kredi Faiz Desteği

-İleri teknolojiye sahip ve teknoloji transferi sağlayacak yurt dışında yerleşik şirketlerin alımında kullanılan kredi faiz giderlerinin Türk Lirası cinsi kredilerde 5 puanı, döviz kredileri ve dövize endeksli kredilerde 2 puanı toplam 3.000.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. -Faiz desteği miktarı ödenen faiz giderinin %50’sini aşamaz. -Faiz desteği, ilk faiz ödeme tarihinden itibaren 5 yıllık faiz ödemelerine verilir. -Faiz desteği verilecek kredi tutarının hesaplanmasında, yurt dışında yerleşik şirketin alım bedelinin azami % 50’si esas alınır. -Faiz desteği, yurt dışında yerleşik ileri teknolojiye sahip şirketlerin satın alınması amacıyla 31/12/2017 tarihine kadar kullanılacak krediler için verilir.

%50

3.000.000 $

 


Detaylı bilgi için bize ulaşın