HANGİ İŞLETMELER FAYDALANABİLİR?

KOBİ: 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri, ifade etmektedir.

Desteklenen sektörlerin listesine ulaşmak ve incelemek için tıklayınız

Desteklemeyen sektörlerin listesine ulaşmak ve incelemek için tıklayınız

Detaylı bilgi için bize ulaşın