GENEL DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ
• Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,
• KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
• Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,
• KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,
• KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)
Yurt İçi Fuar Desteği 45.000
Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000
Tanıtım Desteği 25.000
Eşleştirme Desteği 30.000
Bağımsız Denetim Desteği 15.000
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000
Danışmanlık Desteği 22.500
Eğitim Desteği 20.000
Enerji Verimliliği Desteği 75.000
Tasarım Desteği 22.500
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 30.000
Belgelendirme Desteği 30.000
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 30.000
Gönüllü Uzmanlık Desteği 15.000
Lojistik  Desteği 40.000


Destek Oranları 1,2 Bölgeler İçin %50 ve 3,4,5,6 Bölgeler İçin %60 Oranlarındadır.

Bölgeler hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Detaylı bilgi için bize ulaşın