AB HİBE PROGRAMI

AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirtilen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla  projeler desteklenmektedir.Bu çerçevede programların öncelik alanlarında belirlenecek şartlara uygun olarak hazırlanan projelerden yarışma  ortamında seçilecek başarılı projeler hibeden yararlandırılmaktadır.

 

KOBİ Hibe Programında başarılı bulunan projelere verilebilecek hibe miktarı; en fazla 100.000 Euro’dur. Başvuruda bulunacak KOBİ’lerin genelde yüzde 50 nakdi yerli katkıda (eş finansman) bulunmaları gerekmektedir.


Diğer hibe programlarında da proje başvurusunda bulunacakların, teklif çağrısı başvuru rehberinde belirtilen miktarda finansman katkısında bulunması ve bunu garanti etmesi zorunludur.Detaylı bilgi için bize ulaşın