AB HİBELERİ DESTEKLENEN PROJELER

AB Hibelerinden Hangi Projeler Destek Alabilir?
AB Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarının hedeflerine ve belirlenen öncelik alanlarına uygun olan ve her program için özel olarak hazırlanan başvuru rehberlerinde belirtilen şartları taşıyan projeler hibe ile desteklenmektedir.

KOBİ’lerin Desteklenmesi: 
Tarım, imalat sanayi ve hizmetler sektörlerindeki KOBİ’lerin ihtiyaçlarına hitap edecek ve programın uygulandığı bölgenin ekonomisinin güçlendirilmesine; rekabet gücünün artırılmasına yönelik yenilikçi, gelir ve istihdam artırıcı projeler desteklenebilmektedir. Örnek proje faaliyetleri aşağıda belirtilmektedir:


  • KOBİ’lerin geliştirilmesine yönelik danışmanlık ve eğitim faaliyetleri 
  • Pazarlama girişimleri, fuar ve tanıtım faaliyetleri
  • Tarımsal ürünlerin pazarlanmasına yönelik faaliyetler
  • Turizmde gelir getirici, marka yaratıcı yenilikçi girişimler
  • Teknoloji transferi ve yenilik yaratma faaliyetleri
  • İnsan kaynaklarını geliştirmeye yönelik faaliyetlerDetaylı bilgi için bize ulaşın