AB HİBELERİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Finanse edilmesi talep edilen faaliyetlerin ilgili bölgesel program kapsamındaki illerin sınırları içerisinde yürütülmesi koşuluyla ,yerel yönetimler ile kar amacı gütmeyen kurumve kuruluşlar başvuruda bulunabilmektedir.Küçük ve orta ölçekli İşletmelerin (KOBİ)ise doğrudan gelir artırıcı nitelikte olmayan faaliyetlerine hibe verilmektedir.


Bu Niteliğe Sahip Kurum Ve Kuruluşlar;

  • Yerel Yönetimler  (Belediye,İl Özel İdaresi,Köy Tüzel Kişiliği,Muhtarlıklar)
  • Kobi’ler
  • Sanayi,Ticaret , Ziraat, Meslek Oda ve kuruluşları,Vakıflar, Dernekler, Sendikalar, Kooperatifler
  • Üniversiteler,Araştırma Enstitüleri, ve Eğitim Kurumlarıdır.Detaylı bilgi için bize ulaşın