2014 YILI PLANLANAN AB HİBE PROGRAMLARI

2014 yılı içerisinde Avrupa Birliği Hibe Programları aracılığı ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik proje destekleri devam edecektir. 2014 yılı içerisinde duyurulması planlanan Hibe Programları listesi aşağıda sunulmaktadır.


IPA Önceliği

Proje

İlgili Kurum

Uygulama Alanı

Hibe Programı Bütçesi

Tahmini Duyuru Zamanı

IPA-IV: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Dezavantajlı Kişilerin Entegrasyonu Hibe Programı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Türkiye Geneli

30.000.000€

2014 Yılı 

IPA-IV: İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Operasyonu

Milli Eğitim Bakanlığı

Türkiye Geneli

7.250.000€

2014 Yılı

IPA-I: Kurumsal Kapasite

TR2012/0123.01 Etiğin Geliştirilmesi Hibe Programı

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu

-

450.000 €

2014 Yılı

IPA-I: Kurumsal Kapasite

TR2012/0136.07 Ortak Kültürel Miras: Koruma ve Türkiye il AB Arası Diyalog Aşama II

Kültür ve Turizm Bakanlığı

-

2.700.000 €

2014 Yılı

IPA

EU Civil Society Support Turkey
Active Citizenship Mechanism (Aktif Bireylere Yonelik Hibe Programi)

Avrupa Birligi Turkiye Delegasyonu

Türkiye Geneli

500.000 €

2014 Yılı

IPA

EU Civil Society Support Turkey
Micro Grant (Mikro Hibe Programı)

Avrupa Birligi Turkiye Delegasyonu

Türkiye Geneli

750.000 €

2014 Yılı

IPA

EU Civil Society Support Turkey
Framework Partnership Agreement (Çok Ortaklı Çerçeve Anlaşmaları)

Avrupa Birligi Turkiye Delegasyonu

Türkiye Geneli

1.000.000 €

2014 Yılı


2002-2013 Yılları Arasında Uygulanan AB Hibe Programları için tıklayınız

Detaylı bilgi için bize ulaşın